voor een toekomst met perspectief voor ons, onze kinderen, kleinkinderen … onze aarde en de natuur (flora & fauna), zodat we goed met elkaar omgaan en onze eigen omgeving kunnen inrichten waarin we ons thuisvoelen, waarbinnen iedereen zich thuis voelt en we iedereen de zin van zijn of haar leven gunnen en elkaar hiervoor de ruimte geven. Ieder levend wezen heeft het recht het leven te leven!
,  
inkomen VOOR iedereen
BESTEL
Info Info